Erhvervsaffald kan hurtigt hobe sig op

01 April 2022 Anders Lundtang Hansen

editorial

Sådan noget erhvervsaffald er som regel affald af en nogenlunde afmålt størrelse, som firmaer producerer af den ene eller anden grund.

Det kan være alt fra en tøjforretning, som der modtager en masse tøj i æsker og kasser, hvor disse skal smides ud, hvis man ikke kan finde ud af at genbruge dem på den ene eller anden måde.

Som regel har man jo et overblik over, hvor meget man får ind af den slags, så man også ved, hvornår man skal af med resterne igen.

Der kan så komme perioder såsom jul eller udsalg, hvor man så skal sælge endnu mere, end man plejer, og det giver mere affald, end hvad man er vant til, så der ikke er bare er plads i en container i gården til at smide det ud, hvor det bliver hentet som almindelige affald.

Erhvervsaffald

Her kan man bestille sådan et sted som https://www.simestedvognmandsforretning.dk/ til at komme og tage sig af ens erhvervsaffald – det kan jo også være den bemeldte container med affald, som man skal have hjælp til at tømme.

Der skal ikke ende med at være for meget erhvervsaffald

Andre gange sådan noget erhvervsaffald også være noget, som en fabrik ender med at udsende som resultat af deres produktion af varer.

Sådan noget skal deles op, fordi det skal sorteres, mens det nogle gange virkelig skal opbevares hver for sig og under specielle forhold, fordi det kan være farligt eller på en eller anden måde skadeligt for miljøet.

Den slags skal man ikke have stående for længe, for så kan det foruden at optage for meget plads også ende med at blive ulækkert og uansvarligt at have med at gøre.

Der findes næsten ikke noget mere uhygiejnisk, end når man lader affald stå for længe, også selvom det ikke er biologisk affald.

Man skal se at få gjort noget ved det i god tid.

More articles