Hvordan kan jeg blive advokat?

02 January 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Der er i Danmark hele 4 universiteter der udbyder jurastudiet. Det er København, Århus, Ålborg og Syddansk Universitet. Jurastudiet tager 5 år. De første 3 år er en grunduddannelse og efterfølgende er der 2 år, hvor den studerende specialisere sig. Efter kandidatuddannelsen kan den jurastuderende få ansættelse som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Søger den studerende efter advokat århus, vil de se at der er mange advokatvirksomheder med hver deres speciale i byen. Der er lidt forskel på de 4 universiteters opbygning af jurastudiet. Det er muligt at læse om forskellighederne på de 4 universiteters hjemmesider. Alle 4 steder ender du som studerende efter 5 år at kunne kalde dig cand. Jur. Det er en forudsætning for at kunne arbejde som advokatfuldmægtig og tage den 1-årige advokatuddannelse, at du har bestået din kandidatuddannelse. 

Arbejde som advokatfuldmægtig

Efter endt kandidatgrad får de fleste jurastudende ansættelse på et advokatkontor som advokatfuldmægtig. Det tager 3 år at uddanne sig som advokat og i de 3 år lærer den advokatfuldmægtige i praksis, hvad det vil sige at være advokat. Det sker under vejledning af mere erfarne advokater. Som advokatfuldmægtig skal du have en autorisation. Den udstedes i den by du arbejder i. 

I løbet af de 3 år skal du også tage advokatuddannelsen, der udbydes af advokatsamfundet for at kunne kalde dig advokat. Det er også muligt at tage de 3 år i udlandet. Det kunne f.eks. være i et andet EU land, såfremt det er godkendt. Af andre steder kan også nævnes en virksomheds juridiske afdeling eller anklagemyndigheden. 

Advokatuddannelsen

Advokatuddannelsen som tages inden for de 3 år som advokatfuldmægtig og tager 1 år. Uddannelsen består af 8 moduler a 2-3 dages varighed. Samlet set 20 dages undervisning.  Der sluttes af med en skriftlig eksamen, der skal bestås. Efter 3 år som advokatfuldmægtig og den beståede advokatuddannelse kan du kalde dig advokat. Prøven forgår enten i by- landsretten eller sø-og handelsretten.

More articles